Family Office Management | Pultar a partneři s.r.o.
hr_inner@2x
Zakladatelé si s postupujícím časem stále častěji a intenzivněji uvědomují potřebu řešit důležitá témata, o kterých přemýšlejí. Tato témata jsou relativně komplexní a není snadné určit „kde začít“ a jak pokračovat. K tomu se jim do cesty staví jejich každodenní provozní úkoly v podnikání, rodině, které jim berou koncentraci na relativně ne-urgentní otázky spojené s předáním majetku a rolí rodině i podnikání na nastupující generace.

Pro rodiny není snadné najít partnera pro rozhovory na tato témata a hledání řešení. Přátelé většinou nemají dostatečnou odbornost a pochopení pro situaci zakladatele a jejich rodiny. Společníci v podnikání nemusí mít v každém ohledu stejný zájem a zaměstnanci už vůbec ne. Komerční právníci a daňoví či investiční poradci mají často příliš úzce specializovaný pohled. Bankéři jsou příliš motivovaní upřednostnit zájmy vlastní instituce. Členové rodiny, kteří jsou většinou zvyklí na to, že si zakladatel rodinného majetku se vším poradí, jsou jen zřídka volbou akceptovatelnou pro zakladatele. Většinou žádná z osob v okolí zakladatele, nemá s těmito tématy, jakoukoli praktickou zkušenost.
hr_inner@2x
 

Na co vám odpovíme?

Ještě 5 let a pak bych z toho chtěl „vypadnout“
Ne všechny mé děti nemají zájem o naše podnikání
Nevím, jestli to dokáže někdo převzít
Rád bych se věnoval novým projektům, ale beze mě to zatím nejde
Chtěl bych dělat spíš strategické věci a zbavit se operativy
Rád bych „to“ předal managementu, ale bojím se že …
Nejlepší by to bylo asi prodat, ale …

Svěřenský fond

hr_inner@2x
Svěřenský fond je soubor majetku bez právní subjektivity vyčleněný zakladatelem ke stanovenému účelu, držený a spravovaný svěřenským správcem ve prospěch stanovené osoby, tzv. beneficienta. Vyčleněný majetek přestává být vlastnictvím toho, kdo jej do svěřenského fondu vložil, a stává se tak majetkem bez vlastníka. Avšak nárok na prospěch z tohoto majetku má dle podmínek svěřenského fondu, tzv. „statutu“, výhradně určený beneficient.
hr_inner@2x
 

Na co vám odpovíme?

Ochrana majetku zakladatele fondu
Ochrana zájmů, efektivní řešení osobních rozhodnutí a rozličné vůle zakladatele
Diskrétnost vlastnictví majetku
Ovládání transferu majetku s cílem ochránit vztahy uvnitř rodiny i mimo ni
Dosažení cílů firemních i osobních
Omezení rizika spojeného s požadavkem na růst dlouhodobě obhospodařovaného majetku

Na koho se obrátit?

Dlouholeté zkušenosti s řízením korporátních firem, zkušenosti s ochranou a zhodnocením klientských aktiv, bohaté životní zkušenosti – to vše jsou přednosti, díky kterým se klienti obracejí na Jaroslava s otázkou řešení budoucího uspořádání rodinného majetku či hledají cestu jak bezpečně a efektivně vystoupit z dlouhodobě budovaných a fungujících rodinných firem.

Další služby

OSOBNÍ A RODINNÉ

FINANCE

REALITNÍ

SLUŽBY

PRÁVNÍ

SERVIS

PÉČE O PROFESIONÁLNÍ

SPORTOVCE

TVORBA

RENTY

KOMPLEXNÍ ADMINISTRATIVNÍ

SERVIS