FB Pixel
Skip to content Skip to footer

Chcete otestovat náš servis, ještě dřív, než se stanete uživatelem služby Premium? To je výborný nápad.

Máte doma produkt a nevíte, jestli dává smysl za něho platit peníze? Chystáte se řešit pojištění, investice, stavební spoření, penzijní produkty či hypotéku? Přijďte za námi. Přijďte zjistit, jestli společná chemie bude fungovat.

Jsme připraveni vám na konkrétním zadání ukázat, jak o jednotlivých finančních oblastech přemýšlíme, jak postupujeme, jak společně s vámi najdeme nejlepší řešení. A navíc, tomu budete rozumět. To za zkoušku přece stojí. Nezávazně. Těšíme se.

Varování: služba Premium způsobuje závislost. Už od nás nebudete chtít odejít.

Samostatný finanční produkt - investice s Pultar a partneři
SAMOSTATNÝ FINANČNÍ PRODUKT

INVESTICE

„Člověk mnoho vydrží, má-li cíl.“ Proto ze všeho nejdříve potřebujeme poznat vás, vaše CÍLE a vaše sny. Víme, že ve finančním plánování neexistuje jedno stejné řešení pro každého. Vaše finanční cíle a plány jsou otázkou vašeho srdce, vašich životních hodnot. Jsou jedinečné pro vás.

My od vás potřebujeme znát tři důležité věci: CO si chcete splnit. KDY si to chcete splnit. KOLIK bude to přání stát.

Následně vypracujeme na míru Investiční plán. V něm vytvoříme TŘI KYBLÍKY – krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Do nich budeme postupně investovat finanční prostředky a z nich budeme ve správnou chvíli čerpat peníze na cíle.

Podle vašich investičních zkušeností, vašeho přístupu k případnému riziku, dle celkového objemu finančních prostředků budeme do kyblíků přidávat investiční nástroje.

V krátkodobém kyblíku pracujeme třeba se spořícími účty, termínovanými vklady, depozitními účty nebo dluhopisovými fondy. Ve střednědobém kyblíku používáme např. realitní fondy, stavební spoření, fondy kvalifikovaných investorů. V dlouhodobém kyblíku najdeme různě poskládané podílové fondy, ETF fondy, FKI, penzijní fondy, DIP (Dlouhodobý Investiční Produkt). Volíme buď individuální výběr nástrojů, nebo využíváme moderní investiční platformu EDWARD.

Pro klienty, kteří již přemýšlí o mezigeneračním posunu léty vytvářeného majetku poskytneme kompletní servis při tvorbě SVĚŘENSKÝCH FONDŮ nebo zajistíme služby FAMILY OFFICE.

SAMOSTATNÝ FINANČNÍ PRODUKT

HYPOTÉKY

Hypoteční úvěr představuje finanční nástroj, který umožňuje jednotlivcům realizovat nákup nemovitosti za pomoci poskytnutého úvěru. Klíčovým rysem hypotečního úvěru je využití nemovitosti samotné jako zástavy, což poskytuje věřiteli zajištění v případě nesplacení dluhu. Jednotlivec, který si bere hypoteční úvěr, se zavazuje pravidelně splácet poskytnutou částku včetně úroků, a to obvykle ve formě pravidelných měsíčních plateb po dobu stanovenou ve smlouvě.

Podmínky hypotečního úvěru, včetně úrokových sazeb hypoték, doby splatnosti a možností refinancování, mají významný vliv na celkové finanční zatížení klienta. Úrokové sazby hypoték ovlivňují výši úroků, které klient bude platit, a tím i celkové náklady na úvěr. Dále mohou být přítomny klíčové prvky, jako je možnost předčasného splacení hypotéky nebo odpočet úroků z hypoték při daňovém vyúčtování. Vybrat vhodný hypoteční úvěr vyžaduje pečlivé zvážení těchto faktorů v souladu s individuálními finančními cíli a situací klienta.

Samostatný finanční produkt - hypotéky s Pultar a partneři - přestaňte snít, začněte bydlet
Samostatný finanční produkt - spoření na penzi s Pultar a partneři
SAMOSTATNÝ FINANČNÍ PRODUKT

PENZIJNÍ SPOŘENÍ

Každý z nás se v nějaké fázi života začne zamýšlet nad tím, jak bude jeho finanční situace vypadat v důchodovém věku. Začneme přehodnocovat své finanční plány a budeme si chtít zajistit bezstarostný důchod.

Ať už se nacházíte na počátku své pracovní kariéry, uprostřed svého aktivního života nebo se blížíte k závěru svých pracovních povinností, nikdy není příliš brzy začít myslet na budoucnost. A připravit se, abyste se nemuseli v důchodu potýkat s finančními výzvami.

Státní důchody mohou být příjemné zpestření, ale nejsou vždy dostačující k udržení kvality života, na kterou jsme zvyklí.

V kolika letech chci jít do penze?

Jaký chci mít v penzi celkový měsíční příjem?

Jak dlouho mi naspořené peníze vydrží?

Jaké rozdíly mají a co mi mohou přinést produkty jako Transformované fondy, DPS - Doplňkové penzijní spoření, DIP – Dlouhodobý investiční produkt? Jakou strategii pro tvorbu renty nastavit? Co je to předdůchod a co je to předčasný důchod? Co nového přináší novela zákona o penzích? Kolik peněz a kam může přispívat zaměstnavatel zaměstnanci? Jaké výhody to všem přinese?

Odpovědi na všechny otázky, a ještě něco navíc, najdete v sekci Penzijní spoření.

SAMOSTATNÝ FINANČNÍ PRODUKT

POVINNÉ RUČENÍ A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (nazývané též povinné ručení) je zákonnou povinností každého vlastníka motorového vozidla. Představuje totiž nezbytnou podmínku k tomu, aby vozidlo mohlo být provozováno na veřejných komunikacích. Kryje škody, které jsou způsobené vozidlem ostatním a chrání tak pojištěného před možným nepříznivým finančním dopadem nároků poškozené strany.

Jako doklad o uzavření povinného ručení slouží "zelená karta". Majitel vozu ji dostane, jakmile s pojišťovnou uzavře smlouvu o povinném ručení.

Havarijní pojištění si sjednává majitel osobního automobilu, motocyklu, čtyřkolky a dalších vozidel. Pojistka kryje škody, které mu vzniknou zničením, poškozením nebo odcizením vozidla. Na rozdíl od povinného ručení je havarijní pojištění dobrovolné.

Co se dá pojistit?
Odcizení vozidla, poškození všech skel, střet se zvířetem, GAP, úraz řidiče i spolucestujících, asistence a další rizika.

Na co se ptáte a my vám odpovíme?
Co kryje povinné ručení? Co má vliv na jeho cenu? Co je spoluúčast a jak funguje? Co jsou to bonusy a jak je využít? Kolik stojí havarijní pojištění? Která pojišťovna je pro mě nejvýhodnější? Jak staré auto můžu pojistit a kdy se mi to už nevyplatí? Co dělat, když dojde ke srážce s jiným vozidlem nebo ke střetu ze zvěří? Kdy mám volat policii? Jaké pojištění potřebuji při cestě do zahraničí?

Samostatný finanční produkt - povinné ručení a havarijní pojištění s Pultar a partneři
Samostatný finanční produkt - majetkové pojištění s Pultar a partneři
SAMOSTATNÝ FINANČNÍ PRODUKT

MAJETKOVÉ POJIŠTĚNÍ

Majetkové pojištění je druh pojištění, který chrání majetek jednotlivce, firmy nebo organizace před různými riziky a škodami. Tato pojištění se obvykle týkají fyzických aktiv, jako jsou nemovitosti, vozidla, inventář, vybavení a další majetek.

Co se dá pojistit?
Pojistit si můžete nemovitost, tj. všechno co je součástí stavby, její pevné součásti jako jsou podlahy, stropy, stěny, dveře, okna a další.

Pojistit si můžete domácnost, tj. veškeré vybavení bytu. Pro jednoduchost říkáme, že pojistíte vše, co vypadne z domu, když ho otočíte vzhůru nohama. Např. nábytek, elektroniku, osobní věci, oblečení, sportovní výbavu a další.

Pojistit si můžete odpovědnost za škodu, která kryje škody vzniklé na cizím majetku, např. vytopení sousedů pod vámi, vylití nápoje do drahého počítače nebo mobilu, škody způsobené vaším zvířecím miláčkem a další.

Jaká jsou nečastější rizika, která se dají pojistit?

 • Požár a výbuch
 • Krádež a loupež
 • Pojištění proti přírodním živlům, vichřicím a tornádům
 • Povodeň a záplava
 • Škody způsobené poruchami
 • Vandalismus

Na co se ptáte a my vám odpovíme?
Co je to pojištění vedlejší stavby? Můžu si pojistit i zahradu? Co je to podpojištění a jaký má vliv na plnění škody pojišťovnou? Co je to nepřímý úder blesku? Jaký je rozdíl mezi povodnízáplavou? Mohu si pojistit věci ve sklepě bytovky? Můžu si pojistit věci, které vozím v autě? Jak se pojišťuje bazén nebo vířivka? Jaké zabezpečení musím mít na domu při pojištění proti vykradení? Jak správně pojistit firmu? Jak často přepočítat pojištění majetku? Ovlivňuje rostoucí cena nemovitosti pojištění? Rekonstruovali jsme nemovitost, máme upravit pojištění?

SAMOSTATNÝ FINANČNÍ PRODUKT

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Životní pojištění je produkt, který poskytuje ochranu a finanční zajištění pro případ nečekaných událostí, jako je úmrtí pojištěného člověka nebo dlouhodobá nemoc. Když si uzavřete životní pojištění, platíte pravidelně poplatek nazývaný pojistné. V případě smrti pojištěného člověka pojišťovna vyplatí dohodnutou částku, tzv. pojistné plnění, jeho rodině či ve smlouvě uvedeným příjemcům. Toto pojistné plnění může poskytnout finanční stabilitu v čase ztráty příjmu, pomoci s úhradou úvěrů nebo financovat budoucí potřeby rodiny.

Mít životní pojištění v rodině je důležité, protože může poskytnout finanční bezpečnost a ochranu pro blízké v případě nepředvídatelných událostí. Může pomoci chránit rodinu před finančními obtížemi a umožnit jim zachovat životní standard nebo pokračovat v plánovaných cílech i po ztrátě hlavního příjmu.

Co se dá pojistit?
Pojištění nemocí. Pojištění úrazů. Pojištění pro případ smrti. Pojištění invalidity a závažných nemocí. Pojištění trvalých následků úrazu. Pojištění drobných úrazů. Pracovní neschopnost. Pojištění schopnosti splácet úvěry. Ztráta soběstačnosti.

Na co se ptáte a my vám odpovíme?
Co je vlastně životní pojištění? Co je to úrazovka? Můžu zrušit pojištění a jaká jsou rizika rušení? Kdy musím dodanit zrušené životní pojištění? Jaká rizika má smysl pojistit? Na jaké částky má být člověk pojištěný a jak se spočítají? Dá se smlouva v průběhu času upravovat? Jaká jsou nejlepší pojištění pro děti? Dá se pojistit péče pro seniory?

Životní pojištění se společností Pultar a partneři
SAMOSTATNÉ PRODUKTY

Co Vás může zajímat

Investiční plán vychází z finančního plánu. Přehled cílů, které si klient nadefinoval přetavujeme do základních pravidel bezpečného investování. Nejdůležitější částí je dobře nastavená finanční rezerva. Ta je spočítaná z násobku běžných měsíčních výdajů rodiny. Obvykle platí, že nezačneme investovat na dlouhodobé cíle, dokud nemáme dostatečnou rezervu pro případy nepohody. Následně s rezervami pracujeme, aby nezůstaly ležet ladem na běžných či spořících účtech. Inflace je krutá a nemilosrdně tyto rezervy okusuje. Základem Investičního plánu je diverzifikace. My pro to používám tři šuplíky. Krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý. Krátkodobý šuplík slouží na cíle v horizontu 1-3 roky. Sem ukládáme i rezervy pro případ běžné potřeby. Aktuálně úročíme tyto rezervy ve výši 6,5% p.a. a jsou rychle k dispozici zpět klientovi.

Střednědobý šuplík slouží pro cíle v období 4-9 let. Tady je horizont obdobný jako ve stavebním spoření. To si klienti dobře umí představit. My ovšem místo stavebního spoření používáme řadu jiných, efektivnějších a vhodnějších nástrojů. Stavební spoření používáme také, ale má svůj význam zejména v úvěrovém plánu.

Dlouhodobý šuplík je potom pro cíle v horizontu delším než 9 let. Typickým příkladem cíle v tomto šuplíku je renta, nebo chcete-li důchod. Pravidelná měsíční částka pro chvíle, až jednou nebudu pracovat. Nebo studia dětí či dětem do života. Dříve často používaná stavební spoření nejsou na např. 18letý horizont tak efektivní jako podílové fondy. Klienti často neznají všechny možnosti pro efektivní a správné investování. Proto nad sestavením investičního plánu trávíme mnoho času, často i několik hodin. Vyplatí se to.

Hypoteční kalkulačka je nástroj nebo aplikace, která umožňuje jednotlivcům a potenciálním nemovitostním kupcům odhadovat měsíční splátky a další relevantní informace spojené s hypotečním úvěrem. Tato kalkulačka obvykle zahrnuje vstupy jako výši úvěru, délku splatnosti, úrokovou sazbu a další poplatky. Na základě těchto informací poskytuje uživateli předběžný odhad toho, kolik bude muset měsíčně platit za hypoteční úvěr. Hypoteční kalkulačky tak pomáhají jednotlivcům plánovat a porovnávat různé hypoteční možnosti podle svých finančních schopností a potřeb.
 • Stavební spoření a hypotéka jsou dva propojené finanční nástroje, které často spolupracují v rámci procesu financování nemovitosti.
 • Stavební spoření slouží jako způsob systematického spoření na budoucí bydlení. Během stavebního spoření klient pravidelně spoří do stavební spořitelny, až dosáhne určité úspory. Poté má možnost získat stavební úvěr od spořitelny, který může být použit na financování nákupu nemovitosti nebo rekonstrukce.
 • Hypotéka je úvěr poskytnutý bankou nebo jinou finanční institucí k financování nákupu nemovitosti. Pokud klient má již spořenou částku pomocí stavebního spoření, může ji využít jako vlastní kapitál při získávání hypotečního úvěru. To může znamenat nižší půjčenou částku a výhodnější úrokové sazby, což může přinést celkové úspory v rámci hypotečního financování. Tímto způsobem jsou stavební spoření a hypotéka vzájemně propojeny a mohou klientům nabídnout efektivní cestu k dosažení svých bydlení souvisejících cílů.

Úroková sazba hypotéky je procentuální měřítko, které určuje, jak velký podíl úroku bude klient platit za půjčenou částku hypotečního úvěru. Tato sazba je dohodnuta mezi klientem a poskytovatelem hypotečního úvěru a stanovuje, jak rychle roste zůstatek dluhu klienta v průběhu času.

 • Refinancování hypotéky je proces, při kterém jednotlivec nebo domácnost nahrazuje svůj stávající hypoteční úvěr novým úvěrem s odlišnými podmínkami, často s cílem získat výhodnější úrokovou sazbu nebo jiné výhody. Během refinancování klient splácí zbývající část svého stávajícího úvěru pomocí nového úvěru, který obvykle poskytuje lepší finanční podmínky než původní hypotéka.
 • Motivací pro refinancování hypotéky může být snížení měsíčních splátek, úspora na úrocích, zkrácení doby splatnosti nebo přechod od proměnlivé úrokové sazby k pevné nebo naopak. Účinné refinancování může klientovi přinést finanční výhody, pokud nové podmínky hypotečního úvěru lépe odpovídají jeho současným finančním cílům a podmínkám na trhu s úroky.

Americká hypotéka, známá také jako „americká hypoteční metoda“ nebo „americká hypoteční praxe“, se týká způsobu úhrady hypotečních úvěrů. V rámci americké hypotéky klient splácí pouze úroky na půjčenou částku během prvních let, obvykle 5 až 10 let, a poté začne splácet jak úroky, tak i částku na splacení hlavní části úvěru. Tato metoda má za následek nižší počáteční měsíční platby v porovnání s tradičním splácením, ale v dlouhodobém horizontu může znamenat vyšší celkové náklady na úvěr, protože se úrok hromadí na původně půjčené částce déle. Americká hypotéka umožňuje klientům začít s nižšími měsíčními platbami, což je v počátečních letech považováno za výhodu, ale vyžaduje opatrnost a plánování, aby byly zvládnuty vyšší platby v průběhu času.

Předčasné splacení hypotéky. Je to možné?
Ano, v mnoha případech je možné splatit hypotéku předčasně. Postup předčasného splacení hypotéky a případné podmínky jsou obvykle stanoveny v hypoteční smlouvě uzavřené mezi vami a poskytovatelem úvěru. Zde jsou některé důležité body, které byste měli vzít v úvahu:

 1. Předčasné splacení bez sankcí: Některé hypoteční smlouvy umožňují klientům předčasně splatit úvěr bez dodatečných poplatků nebo sankcí.
 2. Poplatky za předčasné splacení: V některých případech může být stanoveno, že klient musí zaplatit poplatek nebo sankci za předčasné splacení hypotéky. Tato částka může být stanovena jako procento zbývající částky dluhu.
 3. Kontaktování poskytovatele úvěru: Než přistoupíte k předčasnému splacení, je vhodné se spojit s poskytovatelem úvěru, zjistit aktuální informace a dohodnout se na postupu.
 4. Výhody předčasného splacení: Předčasné splacení může přinést různé výhody, včetně úspory na úrocích, zkrácení doby splatnosti a snížení celkových nákladů na hypotéku.

Vždy doporučujeme konzultovat předčasné splacení hypotéky s našimi specialisty, abyste plně pochopili podmínky a důsledky předčasného splacení hypotéky v daném případě.

Jakmile jsou vytvořené finanční, investiční a úvěrové plány, spouští se proces služby PREMIUM na plné obrátky. Co to v praxi znamená?

Na scénu vstupují jednotliví odborní specialisté. Ujímají se produktů a cílů klienta podle svých specializací. Otvírá se elektronická verze šanonu, do kterého se nahrají a seřadí všechny dodané produkty a materiály. Klient získává větší přehled o všech svých aktivních produktech. Díky digitální době může klient prostřednictvím e-šanonu s námi i komunikovat. Protože má do něj svůj jedinečný přístup, může do složek přidávat i další dokumentaci s institucemi. Různé došlé dokumenty, výpisy i jenom emaily. Naše odborné asistentky tyto informace zpracují a pokud jsou důležité, tak jednotlivým specialistům zadávají do firemního elektronického systému (CRM) úkoly k řešení.

V průběhu roku se klient potkává s jednotlivými specialisty ve chvílích, kdy buď něco potřebuje sám nebo CRM systém upozorní na správný čas, kdy je potřeba aktivně s nějakým produktem pracovat. Typickým příkladem jsou smlouvy na pojištění vozidel, nebo smlouvy na pojištění majetku. U pojištění vozidel dostane specialista upozornění dva měsíce před výročním klientovy smlouvy. To znamená, že vezme smlouvu a projde ve srovnávacích systémech aktuální nabídky na trhu. Pokud se některá nabídka jeví zajímavěji, spojí se s klientem a společně věci proberou. Když se klient na základě nových informací rozhodne, že využije novou nabídku, spouštíme celý proces administrativy. Pokud vyhodnotí, že stávající smlouva je dostatečná, klient si ji zaplatí na další období. Výhodou služby PREMIUM je, že klienta netlačíme do nových smluv za každou cenu. Pokud jsou aktuální smlouvy stále vhodné, necháváme je v platnosti. To dává klientovi pocit klidu, že nemusí nikde trávit čas obíháním pojišťoven a řešením různých dalších nabídek.

A tak to jde celý rok. Stejným způsobem jako u pojištění vozidel, postupujeme i u dalších klíčových produktů, které jsou součástí výše uvedených plánů.

Důležitým bodem spolupráce je výroční schůzka. Probíhá vždy jeden rok od započetí spolupráce, či od poslední výroční schůzky.

Na výroční schůzce si s klienty vyhodnotíme celý rok spolupráce. Jaký byl, co jsme řešili, kolik času jsme klientovi věnovali. Klient si vyhodnocuje, zda je pro něho náš servis přínosem, jestli vidí přidanou hodnotu. Pokud se vzájemně shodneme, že spolupráce dává oběma stranám smysl, pokračujeme další rok, do další výroční schůzky. Pokud se klient rozhodne jinak, servis služby PREMIUM ukončíme. Jsme pyšní na to, že většina klientů ve spolupráci pokračuje a díky jejich doporučení přibývají další.

Když se tedy klient na výroční schůzce rozhodne ve spolupráci pokračovat, je třeba provést aktualizaci dat. Pro další období jednoho roku aktualizujeme s klienty jejich osobní údaje, sestavujeme nový přehled příjmů a výdajů, zjišťujeme aktuální stav volných finančních prostředků pro jejich nasměrování k cílům. Revidujeme a upřesňujeme klientovi osobní cíle. Jestli zůstávají beze změny nebo je upravíme podle aktuální životní situace. Tyto změny zapracujeme do jednotlivých plánů. Celý proces servisu se potom opakuje.

Důležitým bodem spolupráce je výroční schůzka. Probíhá vždy jeden rok od započetí spolupráce, či od poslední výroční schůzky.

Na výroční schůzce si s klienty vyhodnotíme celý rok spolupráce. Jaký byl, co jsme řešili, kolik času jsme klientovi věnovali. Klient si vyhodnocuje, zda je pro něho náš servis přínosem, jestli vidí přidanou hodnotu. Pokud se vzájemně shodneme, že spolupráce dává oběma stranám smysl, pokračujeme další rok, do další výroční schůzky. Pokud se klient rozhodne jinak, servis služby PREMIUM ukončíme. Jsme pyšní na to, že většina klientů ve spolupráci pokračuje a díky jejich doporučení přibývají další.

Když se tedy klient na výroční schůzce rozhodne ve spolupráci pokračovat, je třeba provést aktualizaci dat. Pro další období jednoho roku aktualizujeme s klienty jejich osobní údaje, sestavujeme nový přehled příjmů a výdajů, zjišťujeme aktuální stav volných finančních prostředků pro jejich nasměrování k cílům. Revidujeme a upřesňujeme klientovi osobní cíle. Jestli zůstávají beze změny nebo je upravíme podle aktuální životní situace. Tyto změny zapracujeme do jednotlivých plánů. Celý proces servisu se potom opakuje.

NAŠI ODBORNÍCI

Potřebujete konzultaci se specialistou?

Ať už sháníte odborníka přes finance, investice, právní otázky, oblast pojištění nebo další, společnost Pultar a partneři disponuje množstvím specialistů ve všech těchto oblastech.

V případě zájmu se tedy obraťte na zástupce naší společnosti.

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.