O nás | Pultar a partneři s.r.o.
hr_motive@2x

Služba PREMIUM

Pultar a partneři – Váš maják ve světě financí, aneb jak to vlastně začalo…

Když jsem na začátku naší cesty přemýšlel, jaký symbol nebo znak použít do loga společnosti, netrvalo dlouho a byl jsem rozhodnutý. Maják. Sice nejsme přímořská země, ale moře máme všichni rádi a jezdíme se k němu rekreovat. Navíc maják měl vždy jasnou funkci.

Wikipedia říká:
Maják je budova, která slouží k navigaci lodí ve zrádných oblastech. Bývá to většinou věž, na jejímž vrcholu se nachází optická soustava, která vysílá paprsek světla na velké vzdálenosti a upozorňuje tak lodě na blížící se pevninu, či skaliska.

Obrazně přeneseno do světa rodinných financí jsem maják zvolil ze tří hlavních důvodů:

  1. Maják, aby dobře stál, musí mít pevné základy
    Stejně tak musí mít pevné základy v podobě finančních rezerv i rodinný rozpočet. Bez rezerv není možné plánovat naplnění budoucích cílů
  2. Světlo z majáku ukazuje směr
    Chceme klientům uspořádat jejich rodinné finance podle jejich životních cílů a navigovat je po jejich cestě.
  3. Edukace (vzdělávání)
    Naším dalším cílem je postupně klienty provádět do stále vyšších pater majáku. Jak stoupají výš a výš, tak z oken majáku mají větší rozhled. My chceme, aby tento rozhled dával klientům jistotu a pohodu. Aby byli chráněni před nekalými obchodními praktikami a stále více a sami se uměli ve světě financí orientovat.

Proč servisní poradenství?

Start v roce 2014

Již v průběhu roku 2014 se na nás začali klienti obracet s dotazy, jestli bychom jim uměli pomoci také s tím či jiným problémem, který právě řešili. Jednalo se různé právní situace, nespokojenosti s plněním pojišťoven, žádosti o kontrolu smluv realitních makléřů, nebo kontrolu nastavení smluv od poradců z multilevelových společností. Věděli jsme, že tuto práci nemáme obsaženou v provizi a také jsme věděli, že to sami jistě nezvládneme.
Proto jsme se začali potkávat společně se zástupci společnosti EUCS a přemýšleli jsme, jestli je možné tyto požadavky nějak uchopit, řešit a také nacenit.
Zeptali jsme se klientů, jestli by byli připraveni za tyto přidané služby zaplatit. A oni řekli, že ano.
Tak vznikli první „Balíčky“ služeb a vlastně, aniž bychom to tušili, jsme se ocitli v oblasti servisního placeného poradenství.
V srpnu 2015 jsme tak představili první Balíček služeb GOLD a získali jsme první klienty pro novou službu.
Od té doby uplynula řada let, balíčky procházely vývojem, přidávali jsme další služby.
Díky spolupráci s EUCS jsme vyřešili celou řadu případů, získali pro klienty statisíce korun od pojišťoven.

Covidové období znamená dynamický rozvoj

Zásadní vliv mělo na poskytované služby covidové období. Řada našich partnerů přešla do bezpapírové komunikace s klienty, online nástroje se ze dne na den staly samozřejmostí.
Pro náš servis to znamenalo obrovskou příležitost. Padly hranice regionů. Najednou jsme nemuseli řešit, z jaké vzdálenosti klienti přijíždějí, jestli se jim cesta za námi vyplatí. Celý proces servisu se stal velice efektivním.
Navíc díky marketingu, a hlavně díky osobním doporučením rychle rostl počet klientů. Tým Pultar a partneři zůstával ve stejném složení. Hrozilo přehřátí z růstu.

Proto přišlo zásadní rozhodnutí. Změnit celý systém balíčků – zjednodušit ho pouze na jeden balíček. Doplnit další poptávané služby, přidat elektronickou verzi šanonu. Hlavním rozhodnutím bylo poskytnou nadstandartní servis pouze balíčkovým klientům.
Tak vznikla služba PREMIUM.

Hlavním cílem služby PREMIUM je přinést klientovi klid, pohodu a užitečné informace. Abychom toho dosáhli, tak převezmeme do správy veškeré finanční produkty klienta a jeho rodiny. Na základě životních cílů společně sestavíme správné řešení v podobě Finančního plánu. Pravidelně produkty aktualizujeme a upravujeme. Jednou ročně se s klienty potkáme na výroční schůzce. Na ní vyhodnocujeme, jak je pro klienta celý servis přínosný a jestli budeme ve spolupráci pokračovat i v dalším období.


hr_profil@2x

PREMIUM

Jak služba vypadá v praxi?

hr_reference@2x

Jak to u nás chodí?

hr_cert_small@2x

PREMIUM

Úvodní schůzka

Identifikujeme a nastavíme vzájemná očekávání od spolupráce – společně se dotkneme Vašich cílů, z nichž sestavíme Finanční plán a seznámíme Vás s naším Ceníkem služeb
hr_cert_small@2x

PREMIUM

Audit smluv

Společně řešíme témata jako například Vaše životní pojištění, spoření pro děti, pojištění majetku, hypotéka nebo penzijní spoření jako spoření na důchod a další s výstupem v podobě odborné expertízy
hr_cert_small@2x

PREMIUM

Servisní poradenství Premium

Finanční plán, Investiční plánÚvěrový plán představují samotné jádro služby, která zároveň zahrnuje Elektronický šanon, konzultace se specialisty, aktualizace smluv, administrativu, právní nebo realitní službyinformační servis
hr_cert_small@2x

PREMIUM

Výroční servisní schůzka

Pravidelné výroční vyhodnocení stávající spolupráce spojené s případnou aktualizací Vašich cílů s promítnutím do nastaveného Finančního, Investičního a Úvěrového plánu
hr_motive@2x
PREMIUM

Úvodní schůzka

Postupně bychom chtěli představit, jak služba PREMIUM funguje a proč ji klienti tak často volí.

Začneme tím nejdůležitějším – úvodní schůzkou. Proč je nejdůležitější? Protože pokud se nám nepovede s potenciálním klientem správně nastavit vzájemná očekávání od spolupráce, mohou velmi brzy přijít nepříjemnosti. Tomu se snažíme předejít. Pokud tedy klient o službě PREMIUM slyšel z doslechu, nebo se o ní dozvěděl z médií, stojí za to se objednat na nezávaznou schůzku. Tuto schůzku za Pultar a partneři s.r.o. vždy vede její nejzkušenější člen a to Ing. Jaroslav Pultar. Díky svým zkušenostem dokáže řídit celý rozhovor s klientem v duchu přátelského povídání. Je to důležité pro navození celkově uvolněné atmosféry. Často totiž přicházejí klienti se špatnými zkušenostmi, kdy jim již na první schůzce poradce často „nutil“ nějaké „životně důležité“ produkty. Občas nastanou veselé situace, kdy klient celou dobu očekává stejný přístup a je proto překvapen, že se žádné podpisy čehokoli nekonají.

služba premium - úvodní rozhovor  

O čem tedy hlavně úvodní rozhovor je? Je o systému práce a klientových představách servisu. Povídáme si, co zažil, co by se mu líbilo a co by již zažít nechtěl. Mezi další negativní zážitky patří časté střídání poradců a s tím spojená obnova rodinných produktů. My představujeme, co všechno potřebujeme o klientovi, jeho rodině a jeho přáních vědět. Řešíme spolu jeho CÍLE. Těmi může být rodina, děti, bydlení, cestování, nákup nového auta a v neposlední řadě i renta. Abychom se mohli podívat, jak reálné je dosažení těchto cílů, potřebujeme znát klientovu finanční situaci. Bavíme se o příjmech a výdajích, kolik peněz jim po zaplacení všech nezbytného i zbytného zůstává. Jestli je přebytek peněz nebo naopak peníze schází. Většina klientů má svůj rozpočet vyrovnaný.

Dále přecházíme k povídání o zabezpečení příjmů. Jak má klient nastavené své rezervy, jak jsou velké. Kolik rodinných měsíčních výdajů by s nimi pokryl, kdyby přišel z jakéhokoliv důvodu o příjmy. Kde má tyto rezervy uložené a jak rychle jsou v případě potřeby dostupné. Aktuálně také řešíme, jak hodně nebo málo jsou rezervy chráněné proti vysoké inflaci.
Pokud vidíme, že vlastní rezervy nestačí, zpracujeme pokrytí zdravotních rizik v podobě rizikového životního pojištění. O pravidlech, jak toto řešíme, budeme psát v příštím vydání.

Jakmile známe klientovi cíle, známe jeho příjmy, výdaje a volné zdroje, víme, jak je zajištěn svými rezervami, můžeme přistoupit k představení systému výběru produktů. Volíme takové, které jsou v danou životní situaci pro klienta nejvhodnější a v čase s nimi pracujeme a upravujeme je. Volba značky produktu je až na posledním místě.

Všechny tyto získané informace shrnujeme do dokumentu, kterému říkáme FINANČNÍ PLÁN. Tento dokument je základním řídícím nástrojem pro organizaci a práci nad klientovými produkty. Jednou ročně při výroční schůzce aktualizujeme všechny výše uvedené údaje a podle potřeby upravujeme i nastavení finančních produktů.

Po představení celkového systému práce klientovi představíme ještě Ceník služeb. Jeho součástí je prezentace služby PREMIUM, která v sobě zahrnuje kompletní nástroje a veškerý servis celého týmu specialistů.

Tímto shrnutím úvodní schůzka v podstatě končí. Důležité je, aby klient pochopil princip práce v Pultar a partneři s.r.o. Musí také zapracovat společná vztahová chemie. Pokud panuje soulad mezi klientovými očekáváními a naší organizací servisu, jsme připraveni se dostat k dalšímu kroku. Tím je AUDIT SMLUV.

hr_motive@2x
PREMIUM

Audit smluv

Pokud v úvodní schůzce zafungovala vzájemná chemie, přistupujeme k dalšímu kroku budoucí spolupráce. Tím je AUDIT SMLUV. V tomto kroku si náš potenciální klient přináší své aktuální smlouvy k auditu. Výstupem auditu je odborná expertíza, díky které si klient může své smlouvy upravit u stávajícího poradce či instituce. Je na klientovi, zda bude dál své portfolio zpracovávat jako dosud, nebo se rozhodne být klientem Pultar a partneři s.r.o. Čas strávený odborným auditem je zpoplatněn dle aktuálního Ceníku služeb servisního poradenství.

V rámci auditu klientovi ukazujeme, jak nahlížíme na jednotlivé oblasti pojišťovnictví, investic, bankovních produktů.

Nejčastěji klienta zajímají otázky ohledně životního pojištění, spoření pro děti, pojištění majetku, hypotékypenzijní spoření jako spoření na důchod.

Pojďme se nyní na uvedené oblasti podívat trochu detailněji.

 

Životní pojištění

Velice často se setkáváme s historickými produkty investičního životního pojištění. Vysvětlujeme klientům rozdíl mezi investičním životním pojištěnímrizikovým životním pojištěním. Ukazujeme jim výhody i nevýhody jednotlivých typů produktů a říkáme si, k čemu tyto produkty použít.

U investiční životního pojištění vysvětlujeme, že se jedná o produkt, který kombinuje pojištění rizik a investování. Nikoli spoření. To si klienti velice často pletou. Dále probíráme, proč pojištění vzniklo, co bylo jeho cílem, jaký má pro klienta do budoucna význam. Dopočítáváme budoucí potenciální výnos z investované částky, probíráme nákladovost produktu. Důležitou součástí diskuze jsou i daňové vazby. To pro případ, že klient uvažuje, že by tento produkt předčasně ukončil a uvolněné prostředky použil na své cíle. Bohužel produkt investičního životní pojištění velmi často sloužil k nekalým obchodním praktikám. Zejména k zajištění tučné provize pro sjednatele a klientovi přinášel jen ztrátu. Zejména poradci v multilevelových společnostech používali tento produkt jako významný zdroj svého příjmu. A tak s různými obchodními komentáři klientovi pravidelně, každé dva roky, rušili „staré“ pojištění a zakládali nové „moderní“. Bohužel zapomínali přitom vysvětlit všechna rizika této změny – daňová, finanční, zdravotní. Proč každé dva roky? Protože po dvou letech končilo poradci období, kdy výší své provize ručil za trvání sjednaného produktu. Po dvou letech ručení skončilo, a tak mohl „poradce“ znovu vyrazit na lov nového produktu ke stejnému klientovi. I dnes se s takovým jednáním v praxi setkáváme, ale již v menším měřítku. Důvodem je i to, že se období ručení za sjednaný produkt prodloužilo ze dvou let na pět let.
Asi nejčastější důvod sjednání investičního životního pojištění, které v praxi potkáváme, je možnost příspěvku zaměstnavatele zaměstnanci. Jedná se o součást balíčku firemních benefitů. Nicméně pokud klient vyloženě nepožaduje příspěvek zaměstnavatele použít na pojištění, je z našeho pohledu výhodnější použít příspěvek zaměstnavatele do penzijního produktu.

Rizikové životní pojištění je v posledních letech stále populárnější. Přesto jsou klienti zvyklí se ptát, kolik peněz dostanou, až pojistka skončí. To je ještě pozůstatek historie investičního životního pojištění. U rizikového životního pojištění ukazujeme klientovi, že se jedná pouze o pojištění rizik a nikoliv o investování. Vysvětlujeme výhody a vysvětlujeme opět daňové náležitosti.

Nejčastěji klientům vysvětlujeme, jak se pojištění vypočítává. Bavíme se, jaký je rozdíl pojištění úrazůpojištění nemocí. Která možná událost nejčastěji a dlouhodobě omezí klientovu schopnost vydělávat peníze. Vysvětlujeme, co znamená pojištění smrti, co je pojištění invalidity a proč je důležité ho mít. Jak se k tomu váží rizika závažných onemocnění a k čemu toto pojištění slouží. V úrazové části si vysvětlujeme rozdíl mezi denním odškodným úrazem (klasické zlomeniny) a trvalými následky úrazu. Ukazujeme si na příkladech, kolik klient za jednotlivá rizika zaplatí a jak mu v případě potřeby pomohou řešit ztrátu příjmu. Boříme i často zaběhnuté zvyklosti. Nejčastější je tato: „potřebuji pojistit zlomeninu, protože to se mi může pravděpodobně stát a tak dostanu alespoň část peněz od pojišťovny zpět“ Ukazujeme, že toto tvrzení již dávno neplatí. Jako poslednímu zajišťovacímu riziku se věnujeme pojištění pracovní neschopnosti. Opět ukazujeme, jak se má správně vypočítat a jak nastavit. Také ukazujeme, jak celkovou cenu za pojistný produkt výrazně ovlivní výše finanční rezervy klienta. Zjednodušeně řečeno, pokud klient díky svým finančním rezervám potřebuje od pojišťovny čerpat pomoc ne hned od prvního dne, ale třeba až od třetího měsíce trvání pracovní neschopnosti, je celková částka za pojistné výrazně nižší. Celkovou částku také výrazně ovlivní nastavení rizik z pohledu konstantní nebo klesající pojistné částky.

V neposlední řadě cenu ovlivní také zdravotní stav klienta. Pokud má klient zdravotní obtíže, může očekávat, v lepším případě, cenovou přirážku. V horším případě pojišťovna vybrané obtíže z pojištění vyloučí. Proto je důležité při výběru pojišťovny zvážit všechny klíčové parametry a vybrat takovou pojišťovnu, která bude nejvhodnější.

Spoření pro děti

Velmi častý cíl pro finanční plán. Kdo z rodičů by si nepřál připravit nějaký drobný startovací balíček. Na studia, na bydlení nebo jen tak, do života. Často se ovšem také setkáváme se situací, kdy klienti používají pro tuto situaci nevhodné nástroje.

Obvykle se téma otvírá otázkou: „Jaké stavební spoření je pro tento cíl nejlepší? Spořící účet od jaké banky má nejlepší zhodnocení?“

V tuto chvíli začínáme klientům vysvětlovat rozdíly mezi spořeníminvestováním. Na co je vhodné použít spoření a na co naopak investování. Jaká jsou pravidla pro volbu vhodného produktu. Ukazujeme jim jak důležitou roli hraje doba, po kterou bychom chtěli prostředky pro dítě odkládat. Řešíme, jaký je přístup rodičů k riziku. Jestli prostředky odkládané pro dítě nebudou sloužit i jako rodinná rezerva na nenadálé situace a nebude tedy třeba pro ně sáhnout dříve.
Většina klientů zakládá tyto produkty po narození dítěte. Máme tedy před sebou minimálně 18 let, zpravidla ale spíše 26 let. Na tuto dobu jsou produkty jako stavební spoření či spořící účty málo vhodné. Klienti zejména stavební spoření používají ze zvyku. Mladí znají tento produkt z rodiny, protože rodiče jim ho také zakládali. Je potřeba ale klientům ukázat, že stavební spoření před 15 lety a stavební spoření dnes jsou, co se týče podmínek a státní podpory, úplně rozdílné produkty. Vypočítáváme jim, jak s jejich vklady bude v čase pracovat složené úročení a jaký pravděpodobný výnos v cílové době lze očekávat. Tady většinou klienti začínají být otevřenější k novým možnostem.

Otevíráme jim bránu do světa investic. Ptáme se na jejich zkušenosti, na jejich obavy, ale také na jejich očekávání. Většina klientů již zkušenosti s investováním má, ale bohužel ne vždy pozitivní. Zpravidla dojdeme k závěru, že za negativní zkušeností nestojí investiční nástroj, ale neodborné nastavení. Slyšíme věty jako: Paní v bance nám říkala, že se tenhle nástroj prodává nejvíc. Poradce nám říkal, že tady bude nejvyšší výnos. Známý nám doporučil. A tak podobně. Investování je samostatný ekosystém a musí být nastaven každému klientovi individuálně. Takže pokud se vrátíme ke „spoření pro děti“, snažíme se klientům ukázat, jak by to vypadalo, kdyby „investovali dětem na studia“.

Volbu investičních nástrojů v rámci auditu smluv neřešíme, protože klienty neznáme, ani neznáme jejich finanční situaci a vztah k riziku.
Umíme jim ale ukázat, jak o daném cíli přemýšlet jinak, jaké nástroje jsou vhodné pro krátkodobé investování, jaké naopak pro středně a dlouhodobé investování.
Součástí auditu je i kontrola poplatků, které mají klienti ve svých smlouvách nastavené. Tady se opět bohužel setkáváme s řadou nekalých praktik. Typickým příkladem jsou předplacené vstupní poplatky na dobu 30 let u investičních nástrojů. Pokud takové poplatky klient uhradil, obvykle již svého „poradce“ neviděl, protože ten má na 30 let dopředu vyděláno. U stavebního spoření se setkáváme s příběhy, jak jim produkt sjednal jejich dobrý známý. Ale když vidíme nastavení poplatkové struktury, hodně často přemýšlíme, jak klientovi opatrně vysvětlit, že člověk, který jim poplatek u stavebního spoření nastavil na cílovou částku třeba 700.000 Kč, jejich dobrý známý opravdu není. Snažíme se klientům vysvětlit, jak takové poplatky pracují, jaké nejčastější druhy poplatků jsou a jak se s nimi pracuje. Co je vstupní poplatek, co je management fee, co je TER, jak pracuje succes fee. Ukazujeme jim, z jakého poplatku platí klient naši práci, nebo práci specialistů z investičních platforem. Srovnáváme jim poplatky z různých nástrojů, jejich strukturu a výši. Necháváme na klientovi, aby si udělal obrázek sám. Máme radost, když se klient posune z myšlenky čtyřikrát prodlouženého stavebního spoření do světa investic.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti je kapitolou sama pro sebe. Klienti velmi často na audit přinesou letité smlouvy pojištění nemovitosti a jsou pyšní na to, jak zvládli udržet nízké roční pojistné.

Snažíme se klientům vysvětlit, že ušetřit na pojistném na majetkovém pojištění je sice hezká věc, ale velmi často je spojena s termínem podpojištění.

Když přinese klient pojistnou smlouvu na rodinný dům o hodnotě 10 Mil Kč a pojistná částka je uvedena na 5 Mil Kč, musíme mu vysvětlit, že v případě škody dojde ke krácení pojistného plnění o tolik procent, kolik je procentuální rozdíl mezi skutečnou hodnotou nemovitosti a částkou uvedenou na smlouvě. To potom radost z nízké roční platby velice rychle vyprchá.

Podobná situace je i v rámci pojištění domácnosti.

Problematika podpojištění je aktuální zejména v době, kdy ceny nemovitostí prudce stouply. Klientům vysvětlujeme, že se nemusí bát, a pokud zvolí službu PREMIUM, tak každý rok před výročím smlouvy náš specialista jejich smlouvu přepočítá. Pokud bude potřeba smlouvu aktualizovat, nabídneme klientovi nejlepší řešení.

Parametrů ke srovnání je celá řada. Povodeň, záplava, povodňová oblast, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, požár, pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, akvária, tepelná čerpadla, solární panely a další a další záležitosti.

Pojistné produkty se tak často aktualizují, že klient nemá šanci průběžně tyto změny sledovat. My jim ukazujeme, jak pracujeme u nás, jaké nástroje pro sledování změn používáme. A hlavně, klient se nemusí bát, že propásne správný čas pro aktualizaci své smlouvy. To hlídáme my.

Hypotéky

V rámci auditu smluv se s klienty díváme na jejich stávající úvěrové produkty. Řešíme s nimi celkové nastavení úvěrů. Mnohokrát se jedná o kombinaci několika úvěrů najednou.

Hypoteční úvěr, spotřebitelský úvěr, úvěr ze stavebního spoření. Všude slovo úvěr, ale podmínky a pravidla pro práci s nimi jsou odlišná. Různá výše úrokové sazby, různá doba fixace, doba splacení, možnost vyvázání se z jednotlivých úvěrů, možnosti konsolidace úvěrů a tím i úprava celkové výše splátky.

Aktuální doba je složitá pro klienty, kterým končí fixace úrokové sazby. Zpravidla měli sazbu ve výši okolo 2%, nyní se budou pohybovat při jednání s bankou na výši přesahující 5%. Což pro řadu z nich znamená významné navýšení splátek. Řešíme, jak se s touto novou situací poprat.

Další část klientů při auditu smluv předkládá své spořící produkty s tím, že to je částka pro budoucí vlastní zdroje pro hypoteční úvěr. Nejčastější požadavek klienta je: „Co nejvíc si naspořím a zbytek si půjčím. Chci úvěr na co nejkratší možnou dobu, protože ho chci co nejdříve splatit.“

Povídáme si s klienty, jaké mají rezervy, pokud maximum peněz dají jako vlastní zdroje. Jak by řešili situaci, kdyby neměli prostředky na splácení z důvodu ztráty zaměstnání. Snažíme se jim ukázat, že o úvěru se dá přemýšlet i jinými způsoby. Například: půjčit si co nejvíc (co mi finanční rozvaha a bonita dovolí) a na co nejdelší dobu. Ušetřené vlastní zdroje vhodně uložit či investovat a vytvořit si tak finanční polštář pro případ potřeby. Ukazujeme klientům, jak v tomto případě inflace hraje ve prospěch klienta, neboť jeho dluh se v čase inflací snižuje. Jako příklad uvádíme našeho klienta, který ještě nyní splácí historickou novomanželskou půjčku ve výši 500 Kč měsíčně. Dnes je to splátka zanedbatelná, ale v době jeho půjčky to byla třeba čtvrtina mzdy. A stejné je to i dnes při pohledu na budoucí výši splátky. Kromě reálné úspory na stávajících splátkách, ukazujeme klientům u auditu i nová, zajímavá a netradiční řešení.

Penzijní spoření a spoření na důchod

Penzijní produkt má snad každý klient, který audit smluv podstupuje. Je pravda, že penzijní spoření je nejvíce zanedbávaný produkt, s jakým se v rámci auditu setkáváme. Prostě ho klienti tak nějak mají. Od doby založení zůstalo v šuplíku.

Ptáme se klientů na tyto otázky:
Jaký typ penzijního spoření máte? Máte transformované fondy nebo DPS?
U jaké společnosti máte produkt sjednaný?
Jakou strategii máte zvolenou?
Jaký výnos realizujete?
Kolik peněz si měsíčně přispíváte?
Jak velký je státní příspěvek?
Přispívá Vám i zaměstnavatel a kolik?
Jakou hodnotu máte v produktu naspořenou?
Kolik peněz chcete mít v produktu před odchodem do penze?
Jak dlouho budete chtít z naspořených prostředků žít?

Většinou skončíme u první otázky v rozpacích. Klienti si nejčastěji pamatují výši vlastního příspěvku a tím jejich odpovědi končí.

My vidíme ve správně nastaveném penzijním produktu velkou příležitost. Obzvláště u mladých klientů, kteří mají dostatečně dlouhou dobu na zhodnocení vložených prostředků. Ukazujeme klientům, jaký je rozdíl mezi Transformovanými fondy a mezi Doplňkovým penzijním spořením. Jaké investiční strategie se dají zvolit a pro koho jsou vhodné.

Jaký výnos může klient na konci při různě velkých vkladech na konci očekávat a jak dlouho bude z konečné částky čerpat rentu.
Bavíme se s klienty, jaký je rozdíl mezi předčasným důchodem a předdůchodem a který typ penzijního produktu se dá využit.
Vypočítáváme jim daňové výhody a také ukazujeme, proč je výhodné použit penzijní produkt pro příspěvek od zaměstnavatele. V čem je tento produkt na příspěvek vhodnější než investiční životní pojištění. A také klientům představujeme přehled penzijních fondů a jejich historickou i aktuální výkonnost. V neposlední řadě seznamujeme s klienty opět s daňovými souvislostmi, zejména při předčasném ukončení produktu a seznamujeme je, jak s produktem naložit v době, kdy klient již může produkt řádně čerpat.

Se spořením na důchod je nedílně spjato investování. V řadě případů totiž samotné penzijní spoření pro kvalitní život po ukončení pracovních aktivit stačit zdaleka nebude. Je proto vhodné se s klienty bavit o jejich cílech a představách, jak chtějí popracovní život žít. Jaké radosti si chtějí užívat a kolik je to bude stát. My jsme potom připravení připravit investiční plán, ve kterém nakombinujeme různé typy investičních nástrojů tak, aby to klientovi dávalo smysl a přineslo mu to splnění jeho životních snů.

Po ukončení auditu mají většinou klienti na penzijní produkt zcela odlišný, výrazně pozitivní náhled. My zase radost, že jsme přispěli trochou do edukativního mlýna.