FB Pixel
Skip to content Skip to footer

Denní odškodné při pracovní neschopnosti​

logo EUCS

V odpovědi na vaše dotazy k různým životním situacím vám v rámci našeho informačního servisu přinášíme příklady z praxe Poradny poškozeného. Nejinak tomu je i tentokrát, kdy se na EUCS obrátila paní Adéla v souvislosti se zastavením plnění od své pojišťovny, kde měla sjednáno pojištění pracovní neschopnosti. V té se ocitla kvůli dlouhodobým problémům se zády po úraze, které si vyžádaly roční léčbu.>

Paní Adéla získala díky EUCS o 460 000 Kč více za denní odškodné při pracovní neschopnosti

Adéla si poranila záda při sportu a ze svého soukromého pojištění uplatnila nárok na denní odškodné, které měla sjednáno s ohledem na svůj příjem na 2500 Kč za jeden den. Její pracovní neschopnost trvala od 6. 4. 2020 do 11. 4. 2021, pojišťovna ji však označila za neúměrně dlouhou a uznatelné trvání s nárokem na pojistné plnění stanovila pouze do 9. 10. 2020. V návaznosti na to vyplatila 467 500 Kč s odůvodněním založeném na ustanovení pojistných podmínek v tomto znění:

Pokud je vystavená pracovní neschopnost ve srovnání s průměrnou délkou léčení pro uvedené onemocnění neúměrně dlouhá, stanoví konečný celkový rozsah pojistného plnění pojistitel na základě relevantních informací získaných od smluvního lékaře.

Klientka se odvolala s poukazem na to, že její pracovní neschopnost stále trvá a má nařízenou další léčbu. Avšak i poté pojišťovna trvala na tom, že daná doba je neúměrně dlouhá a další plnění neposkytne.

V této chvíli případ převzali odborníci z EUCS, kteří po prvotním posouzení konstatovali, že by zde argumentace pro získání dalšího plnění mohla být. A nakonec také uspěli.

Úspěch byl založen jednak na detailním rozboru případu, kdy se sice zdálo, že po čistě lékařské stránce tak dlouhá pracovní neschopnost skutečně opodstatnění mít nebude, avšak po právní stránce pojišťovna neunesla důkazní břemeno o oprávněném využití ustanovení pojistných podmínek umožňujících plnění krátit. Adéle tak díky našemu zastoupení doputovalo dalších 460 000 Kč.

  Řešení samostatně Řešení s EUCS
Denní odškodné 467 500 Kč 927 500 Kč
Trvalé následky 250 000 Kč
Celkem 467 500 Kč 1 177 500 Kč
 

S klientkou jsme poté řešili ještě uplatnění nároku na odškodnění za trvalé zdravotní následky, které jí úraz zanechal. Naši znalci je ohodnotili v rozsahu, který odpovídal finanční kompenzaci 250 000 Kč. Pojišťovna na základě odborného posudku tuto částku uznala a paní Adéla tak obdržela celkem 1 177 500 Kč.

Poradna poškozeného | EUCS

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.