FB Pixel
Skip to content Skip to footer

DIP – Dlouhodobý investiční produkt

Jde o další nástroj, jehož prostřednictvím stát podporuje občany, kteří si individuálně tvoří rezervy na důchod. Stát tak rozšiřuje paletu produktů, které podporuje s cílem, aby si lidé více odkládali na pozdější věk a nespoléhali se pouze na státní důchod, který s přibývajícím časem bude menší a menší.

Pod pojmem DIP si můžete představit běžný investiční produkt, v rámci kterého si lze zvolit vlastní strategii, fondy, ETF, a zároveň můžete čerpat výhody od státu výměnou za určitá omezení spočívající v nakládání se zůstatkem.

Pro koho je DIP určen?

 • Pro všechny, kteří si uvědomují, že je dobré se nespoléhat pouze na státní důchod, ale i na vlastní uspořené peníze.
 • Pro všechny, kteří chtějí využít možnost investovat s podporou státu i do jiných produktů, než pouze do penzijního připojištění, potažmo doplňkového penzijního spoření, či životního pojištění (moc nedoporučujeme).
 • Pro všechny, kterým zbývá do 60 let věku více jak 10 let, případně ví, že si dané peníze budou vybírat za více jak 10 let.
 • Pro zaměstnance, OSVČ (mimo paušální daň), jelikož lze na DIP uplatňovat daňové odpočty.
 • Pro zaměstnance, kterým je zaměstnavatel ochoten přispívat v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Výhody DIPu?

 1. Možnost daňového odpočtu ve výši až 48 000 Kč/rok, což odpovídá daňové úspoře až 7 200 Kč/rok (15 % z 48 000 Kč). U těch z Vás s příjmy v pásmu solidární daně je potom úspora až 11 200 Kč/rok. Při nedodržení parametrů nehrozí nic víc, než „vratka daňového odpočtu“.
 1. Oproti penzijnímu připojištění daňové odpočty získáváte již od investované 1 koruny, nikoliv až od úložky 1 000 Kč/měsíc, nově od roku 2024 dokonce až od úložky 1 700 Kč/měsíc.
 1. Lze využívat pouze na příspěvky zaměstnavatele. Vlastní příspěvek není povinný.
 1. Při splnění 3letého časového testu výnosy nepodléhají zdanění 15 %.
 1. V rámci dané smlouvy lze měnit strategie, nástroje dle požadavku klienta, či jeho horizontu výběru.
 1. Více možností, svobody, kam investovat oproti penzijnímu připojištění a životnímu pojištění.
 1. Možnost příspěvku zaměstnavatele. Na tyto smlouvy může přispívat zaměstnavatel, který získává stejné výhody jako u příspěvku na penzijní připojištění či životní pojištění. To znamená, že z příspěvku zaměstnanci ve výši max. 50 000 Kč/rok šetří 34 % na sociálním a zdravotním pojištění. Při využití max. rámce zaměstnavatel ušetří cca 17 000 Kč. Výhodu získává i zaměstnanec, kterému zůstává celá částka příspěvku, oproti tomu, když danou částku dostane do mzdy.

Věděli jste že…

…když jako zaměstnanec dostanu příspěvek od svého zaměstnavatele 1 000 Kč/měsíc do DIPu, tak mi ve skutečnosti zůstane 1 000 Kč/měsíc, za rok tedy 12 000 Kč.

Pokud však dostanu jako zaměstnanec příspěvek (odměna, navýšení) 1 000 Kč do mzdy, tak musím odvést sociální a zdravotní pojištění + zaplatit daň a ve skutečnosti mi tedy zbude 734 Kč/měsíc, za rok tedy 8 808 Kč.

Ročně tedy přicházím o 3 192 Kč. Roční investice 3 192 Kč může na patnáctiletém horizontu vydělat sumu mezi 64 000 Kč až 200 000 Kč.

Jaké jsou hlavní podmínky DIPu?

 • Aby byly zachované výhody produktu, je potřeba, aby smlouva běžela minimálně do 60ti let věku (stejně jako u penzijního připojištění / DPS).
 • Zároveň smlouva musí běžet minimálně po dobu 10 let (stejně jako u nově uzavíraných DPS).
 • Každý klient může mít více DIPů.

Kdo DIP může nabízet?

DIP mohou nabízet regulované instituce pod dozorem a s licencí ČNB. Většinou to tedy budou banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, spořitelní družstva apod. a jejich vázaní zástupci.

Co všechno může DIP obsahovat?

Investovat můžete do velice širokého spektra nástrojů jako jsou:

 • Peněžní prostředky: hotovost; spořící účty; termínované vklady
 • Cenné papíry kolektivního investování: otevřené podílové fondy
 • Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu: ETF; akcie; dluhopisy; další cenné papíry dostupné na burze
 • Dluhopisy vydané členskými státy EU, jejich centrálními bankami nebo komerčními bankami se sídlem v EU
 • Deriváty, které nejsou investičním cenným papírem, a které jsou sjednány výhradně za účelem zajištění majetku vedeného na investičním účtu, je-li hodnotou ke které se vztahuje hodnota tohoto nástroje, úroková míra, měnový kurz nebo měna

Co v DIPu být nesmí? 

Do DIPu nespadají například nedostatečně regulované firemní dluhopisy nebo kryptoměny a další alternativní investice (př. komodity, nemovitosti, umělecká díla a jiné sběratelské předměty).

Modelový příklad při investování přes DIP

vklad měsíčně doba investování daňová úspora zhodnocení Hodnota bez reinvestování daňové úspory hodnota s reinvestovanou daňovou úsporou
4 000 Kč 15 7 200 Kč 7 % 1 244 419 Kč 1 431 081 Kč
4 000 Kč 20 7 200 Kč 7 % 2 030 145 Kč 2 334 667 Kč
           
2 000 Kč 15 3 600 Kč 7 % 622 210 Kč 715 541 Kč
2 000 Kč 20 3 600 Kč 7 % 1 015 072 Kč 1 167 334 Kč
           
1 000 Kč 15 1 800 Kč 7 % 311 104 Kč 357 770 Kč
1 000 Kč 20 1 800 Kč 7 % 507 536 Kč 583 666 Kč


Pozn.: Uvedené výsledky jsou pouze hypotetické a jsou postaveny na očekávaných výnosech 7 % pro dynamická portfolia. Použité výnosy vychází z historických výsledků investičních nástrojů, které však nejsou zárukou výsledků budoucích. Skutečné výnosy se mohou od očekávaných i výrazně lišit.

Nevýhody DIPu

 • Pokud vyberete ze smlouvy jakoukoliv část peněz dříve jak v 60 letech, případně smlouva neběžela 10 let, z dané smlouvy se stává „klasická smlouva“, a měli byste proto dodanit odpočty, které jste za posledních 10 let uplatňovali.
 • Politické riziko – ač jsou dlouhodobé investiční produkty podporované ve většině západních zemí, nelze vyloučit politické riziko – změnu nastavení podpor, změnu daňových podmínek či sazeb.

Naše doporučení

 • DIP doporučujeme každému, kdo se nespoléhá pouze na státní důchod, ale primárně sám na sebe, a zároveň splňuje podmínky DIPU.
 • Měsíční úložka by měla být zvolena v souladu s celkovým finančním plánem rodiny, max. však 4 000 Kč/měsíc na osobu se zdanitelným příjmem.
 • Investiční strategie by měla odpovídat horizontu výběru. Na začátku dynamická s případnou realokací, která dané portfolio zkonzervativňuje.
 • Založení DIPu automaticky neznamená, že byste měli rušit své stávající penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření.

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Přemýšlíte o investicích? Neváhejte nás kontaktovat

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.