FB Pixel
Skip to content Skip to footer

Povinnost oznamování osvobozených příjmů

V minulém čísle Zpravodaje jsme připomněli termín pro podání daňového přiznání. V termínu pro podání daňového přiznání je ještě jedna důležitá povinnost. Již od roku 2015 platí povinnost oznamovat příslušnému finančnímu úřadu osvobozené příjmy, pokud přesáhly částku 5 000 000 Kč (najdete ji v § 38v zákona o daních z příjmu). I když se může zdát, že je tato částka hodně vysoká, v některých situacích ji bez problému překročíte. Nejčastěji se v praxi jedná o tyto osvobozené příjmy:
  • Dary od příbuzného v rámci úzké rodiny, především dary nemovitostí
  • Dědictví – příjmy nabyté z dědictví
  • Prodej nemovitosti – i tento osvobozený příjem musíte oznamovat. Jen zde platí výjimka, kdy nemusíte finančnímu úřadu nic oznamovat, pokud je v kupní smlouvě uvedena prodejní cena a finanční úřad si tedy tuto informaci může ověřit z jiného přístupného rejstříku.
  • Příjmy z prodeje cenných papírů
  • Prodej osvobozeného podílu na společnosti s ručením omezeným
Limit pro každý tento příjem se počítá zvlášť. Neuvádíte ho do daňového přiznání a třeba ani nemáte povinnost daňové přiznání podávat. Oznámit tento příjem nad limit však musíte. Pro oznámení vydala finanční správa neoficiální tiskopis. Můžete tedy informace o tom, jak jste příjem získali, datum získání a výši příjmu oznámit jen dopisem nebo použít tento tiskopis, který najdete na stránkách finanční správy v tiskopisech pro daň z příjmu fyzických osob: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy. Proč o tom informujeme? Protože za neoznámení těchto příjmů jsou vysoké pokuty, které rodinný rozpočet opravdu zatíží. Ty jsou vyjmenovány v § 38w zákona o daních z příjmu:
  • 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník tuto povinnost splní v náhradní lhůtě poté, co byl k tomu vyzván, nebo
  • 15 % z částky neoznámeného příjmu, pokud poplatník nesplní tuto povinnost ani v náhradní lhůtě.
Pokud takový příjem neoznámíte a správce daně vás vyzve, pak činí pokuta 10% z neoznámené částky, minimálně 500 tis. Kč. Proto si pro jistotu včas ověřte, že tuto povinnost nemáte.

Jana Vilímková, DiS. | účetnictví – vilímková s.r.o.
externí partner v oblasti účetního a daňového poradenství
Telefon: +420 608 740 866
E-mail: ucetnictvi.vilimkova@gmail.com

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.