FB Pixel
Skip to content Skip to footer

Podnikatelské pojištění

Jak již sám název napovídá, jedná se o pojištění podnikatelských rizik pro osoby samostatně výdělečně činné „Ičaře“ nebo společnosti.

Pojištění podnikatele by primárně mělo sloužit k pojistné ochraně podnikatele ať už z pohledu pojištění jeho firemního majetku nebo naopak jako pojistná ochrana při škodách způsobených z titulu odpovědnosti tzn. vůči 3. osobám a subjektům.

Předmětem pojištění může být pojištění nemovitého majetku, zásob, movitých věcí tak jak to známe i u pojištění privátního majetku, ale dále také pojištění strojů, elektroniky, přerušení provozu, flotilové pojištění vozidel, stavebně-montážní pojištění a mnoho typů pojištění odpovědnosti za škodu, kterou podnikatel může způsobit svým zákazníkům svou činností včetně profesních odpovědností.

Pojištění podnikatelů je velmi komplexní a kompletní záležitostí z pohledu pojistné ochrany, ke každému klientovi je potřeba přistupovat v rámci nastavení jeho pojistného programu zcela individuálně a vždy záleží na znalostech a kvalitě zprostředkovatele, jak dokáže pro podnikatele nakombinovat a správně nastavit pojištění rizik, aby byl podnikatel komplexně krytý a zároveň byl i s cenou pojistného spokojen.

S pojistnou smlouvou lze samozřejmě během pojistného roku pracovat, je možno majetek připojistit nebo při jeho prodeji naopak rozsah pojištění redukovat atd.

V dnešní době považujeme za velmi důležité mimo majetkového pojištění správně nastavené i pojištění občanské odpovědnosti, jelikož počet soudních sporů, kdy klient např. soudně žaluje újmu která mu byla podnikatelem způsobena, narůstá a proto je potřeba mít pojištění sjednáno na dostatečně vysoké částky a limity, aby byl podnikatel ochráněn a mohl se skutečně soustředit na své podnikání a ne žít v úzkosti co se stane když…

Obdobně to platí i u pojištění majetku, velkým fenoménem poslední doby je riziko tzv. „podpojištění“ jelikož např. ceny nemovitostí a stavebních prací oproti minulým rokům výrazně vzrostly, a proto je nutné u stávajících smluv tyto revidovat a pojistné částky nastavit, jinak se v případě vzniku škody / pojistné události může podnikatel lehce dostat do situace, že pojistné plnění nebo-li náhradu škody pojišťovna při výplatě velmi výrazně pokrátí.

Podpojištění funguje tak, že pojišťovna zkrátí pojistné plnění v takovém poměru, v jakém byla např. nemovitost podpojištěna. Krátí se však nikoliv z hodnoty pojištěné nemovitosti, ale z pojistné částky, na kterou je např. nemovitost / věc pojištěna.

Tzn. pokud mám kancelářskou budovu pojištěnou na 10 mil. a její skutečná hodnota je 20 mil., tak v případě tzv. totální škody (např. požár kdy nemovitost je zničena ve 100%) nevyplatí pojišťovna 10 mil., které jsou ve smlouvě uvedeny, o který je podpojištěna a výsledkem pojistného plnění v tomto případě bude v nejlepším případě 5 mil. …

Rádi bychom vám tedy nabídli naše komplexní služby při sjednání podnikatelského pojištění jakéhokoliv typu, rádi posoudíme i vaše stávající pojistné smlouvy a nabídneme vám v nich vylepšení krytí a úsporu pojistného včetně odborného poradenství v řešení pojistných událostí, což je vždy potřeba při nastavování pojištění samotného komplexně posoudit ve smyslu – správné nastavení pojistné smlouvy = předpoklad bezproblémové výplaty pojistného plnění.

Neváhejte se proto prosím s vaším aktuálním pojištěním na nás obrátit nebo s pomocí k přípravě zcela nového pojištění, naše komplexní služby v pojišťovnictví a likvidacích škod všech typů jsou vám k dispozici a naši specialisté s dlouholetými zkušenosti jsou zde pro vás.

Patrik Leimer, externí specialista pro pojištění podnikatelských rizik
patrik@leimer.cz
+420 603 839 966


Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.