Zdražování a bod zvratu. Po dvou dekádách stability čelíme inflačním šokům | Pultar a partneři s.r.o.

Z investičního pohledu je nyní téma číslo jedna obecné zdražování, tedy inflace. Globální inflace byla ještě před dvěma lety pod 2 %, v dnešní době přesahuje 6 % a v krátkodobém výhledu atakuje hranici až 10 % kvůli rostoucím cenám komodit, které vyhnala nahoru i invaze Ruska na Ukrajinu. Pokud přijdou další inflační šoky, můžeme zažít opět vlnu zdražování, která panovala v 70. letech.

Ze střednědobého výhledu, tedy po odeznění krátkodobých vlivů jako válka a narušení odběratelsko-dodavatelských vztahů, by se měla inflace vrátit k hodnotám okolo 2 %, na které centrální banky celosvětově cílí. Ovšem existuje riziko, že když se budou inflační šoky opakovat, zůstane s námi vyšší inflace po delší dobu. Znamenalo by to bod zvratu po dvou dekádách stability.

Hlavním rizikem v současnosti je tedy příchod nových vln inflačních šoků, které by roztočily inflační spirálu. Ta by nakonec vedla centrální banky k přísnějšímu utahování měnové politiky, což by vedlo k tvrdšímu přistání globálního hospodářství s rizikem recese.

Zdražování a bod zvratu. Po dvou dekádách stability čelíme inflačním šokům

Něco obdobného se stalo v 70. letech, a právě z tohoto období se můžeme poučit, respektive zkoumat jaké rozdíly či shody má současná doba s tamní dobou, a zdali nás tedy i v nejbližší budoucnosti čeká prudký růst úrokových sazeb jako v 70. letech.

Současnost a 70. léta

V 70. letech si prošlo světové hospodářství dvěma ropnými šoky. Dnes tu máme také komoditní šok kvůli válce na Ukrajině, a navíc nabídkový šok kvůli nedávné pandemii. Dnes i v 70. letech jsme byli svědky velmi uvolněné monetární politiky. Obrázek níže ukazuje vývoj reálné úrokové míry v USA. Jak v 70. letech, tak dnes je reálná úroková míra hluboko v mínusu. Z toho bychom mohli usuzovat, že razantnější utahování měnové politiky je na místě, a tedy i zvýšené riziko recese.

Nicméně existuje výrazný rozdíl mezi 70. lety a současností. V 70. letech byl komoditní šok obrovský. Cena ropy v letech 1973 a 1974 vzrostla o 400 % a v letech 1979 a 1980 poté ještě o dalších 200 %. Dalším výrazným rozdílem je to, že v 70. letech americký dolar opustil zlatý standard, rozpadl se systém fixních směnných kurzů mezi kapitalistickými měnami a éra uvolněné monetární politiky tak byla ve svých plenkách.

V té době centrální bankéři, ekonomové a fiskální experti přisuzovali rostoucí inflaci speciálním faktorům a podceňovali efekt nadměrné poptávky vyvolané monetární expanzí, tedy tím, že centrální banky uvolnily svou politiku a v ekonomice bylo příliš levných peněz. A právě tato ignorance, nevědomost nebo lajdáctví vedla k postupnému zvyšování inflace a růstu jejího trendu. Na začátku 60. let byla globální inflace 1,5 %, ale poté začala poměrně rychle stoupat. Na začátku 70. let dosáhla již 5 % a kulminovala v roce 1980 na 14 %.

Oproti tomu dnes je inflace pouze krátce (cca zatím jeden rok) nad inflačními cíli centrálních bank a ty již bijí na poplach. Jsou si vědomy této hry s ohněm, kdy inflace může být dobrý sluha, ale zlý pán. Centrální banky za posledních 30 let vytvořily účinné nástroje, jak dosáhnout inflačních cílů, a tím pádem i ukotvit inflační očekávání, a tedy i snížit nejistotu z pohledu budoucího vývoje cen.

V 70. letech byla inflace patrná ve všech odvětvích. V dnešní době jsou největší inflační tlaky v energetickém sektoru a v sektorech ovlivněných pandemií. Ovšem toto může odeznít nebo aspoň zpomalit či zmírnit, až se ceny komodit stabilizují a obnoví se odběratelsko-dodavatelské vztahy. Jinými slovy, inflační rakovinou není prošpikována ještě celá ekonomika. V případě, že tvůrci hospodářské politiky nezačnou opět slibovat lepší zítřky v podobně fiskálních dárečků nebo permanentního kvantitativního uvolňování či politiky nulových nebo ultra nízkých úrokových sazeb, tak divoká a dlouhotrvající inflace v řádu dekád pravděpodobně nebude na pořadu dne.

Michal Valentík, člen investičního výboru společnosti Broker Trust

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

Děkujeme zá váš zájem!

Prosíme o pár údajů, abychom vám mohli zaslat pozvánku.

Děkujeme zá váš zájem!

Prosíme o pár údajů, abychom vám mohli zaslat pozvánku.

Děkujeme zá váš zájem!

Prosíme o pár údajů, abychom vám mohli zaslat pozvánku.