Změny v produktech podporovaných státem | Pultar a partneři s.r.o.

Změny v produktech podporovaných státem

Zásadní změny v penzijních produktech podporovaných státem nás přiměli k tomu, abychom pro Vás připravili celkové shrnutí na toto téma. V několika dílech našeho článku na pokračování si detailněji projdeme jednotlivé produkty. V posledním díle se podíváme na konkrétní srovnání všech tří produktů.

Pokud nechcete čekat na všechny díly, a máte potřebu řešit nastavení vašich produktů bez prodlení, obraťte se na nás již dnes. Rádi Vám vše vysvětlíme, a v případě potřeby požadované změny v nastavení provedeme.

Co získáte, když budete mít tyto informace?

 1. Můžete mít vyšší úspory v důchodovém věku, ale i dříve
 2. Nepřijdete o aktuální úspory díky potenciálně „špatnému“ rozhodnutí
 3. Maximálně využijete státních výhod
 4. Můžete inspirovat svého zaměstnavatele
 5. Můžete pomoci svým nejbližším či přátelům

Které produkty stát nyní podporuje?

 1. DIP – dlouhodobý investiční produkt – od 1. 1. 2024
 2. Penzijní připojištění – změny od 1. 1. 2024 a od 1. 7. 2024
 3. Životní připojištění

Je dobré si připomenout, proč vlastně stát podporuje tyto produkty? Stát se snaží budoucí důchodce různými cestami motivovat, aby se na stáří zajistili i sami a nespoléhali jen na starobní důchod od státu.

Proč to stát dělá? Jednak si je dlouhodobě vědom faktu, že poměr pracujících lidí k ekonomicky neaktivním (důchodcům) se rapidně snižuje a zároveň proto, že zadluženost našeho státu stoupá, což není dlouhodobě udržitelné.

Věkové skupiny (2O23)
Věk Celkem % % žen
65+ 2207849 20,4 57,9
18-64 6524191 60,3 49,3
<18 2095489 19,4 48,8
Celkem 10827529 100 51
Věkové skupiny (2O64)
Věk Celkem % % žen
65+ 3195839 30,4 53,5
18-64 5730669 54,6 48,2
<18 1577490 15 48,8
Celkem 10503998 100 49,9
Zdroj: Český statistický úřad
Věděli jste, že každý měsíc přispíváme na dnešní důchody částkou, která odpovídá skoro 40 % čisté mzdy zaměstnance?
Např. při třiceti tisících čisté mzdy zaměstnance se cca 11 700 Kč odvede na dnešní důchody. Na daném odvodu se podílí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

VÝHODY daných produktů

 1. Daňová úspora – v případě, že si odkládáte peníze do některého ze tří zmíněných nástrojů, můžete si po splnění konkrétních podmínek od základu daně v ročním zdaňovacím období odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem. Daňová úspora může být až 7 200 Kč, resp. až 11 040 Kč, pokud je Váš příjem v pásmu solidární daně.
 2. Příspěvek zaměstnavatele až do částky 50.000 Kč za rok – pro zaměstnavatele plně daňově uznatelný a zaměstnanec jej dostane na podporovaný produkt v plné výši.
 3. Správně nastavená investiční strategie – dokáže generovat nadinflační zhodnocení.
 4. Větší finanční komfort v důchodovém věku – ke státnímu důchodu můžete navíc čerpat rentu ze svých naspořených peněz.

NEVÝHODY daných produktů

 1. Splnění konkrétních podmínek – jakmile nedodržíte podmínky konkrétních nástrojů, zpravidla přicházíte o nějakou výhodu poskytovanou státem (státní příspěvky, daňové odpočty).
 2. Peníze jsou většinou blokované do věku 60 let.
 3. Politické riziko – ač jsou dlouhodobé investiční produkty podporované ve většině západních zemí, nelze vyloučit politické riziko – změnu nastavení podpor, změnu daňových podmínek či sazeb.
Naše doporučení
Určitě doporučujeme využívat produkty podporované státem.
Kolik peněz odkládat a do jakého produktu je však potřeba zvážit na základě svých cílů a finančních možností. Ideálně toto konzultovat se svým finančním poradcem, který má komplexní přehled nad vašim portfoliem, nikoliv jen s prodejcem za přepážkou.

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

David Rychtařík

David Rychtařík
Finance Rychtařík | Chrudim | člen skupiny Pultar a Partneři