FB Pixel
Skip to content Skip to footer

PREMIUM: Výroční schůzka

Celý roční cyklus služby PREMIUM je završen výroční schůzkou. Já obvykle s trochou nadsázky říkám, že každá taková výroční schůzka je jako malá maturita. Cílem schůzky je vyhodnotit poslední rok vzájemné spolupráce. Je to důležitý milník pro získání celkové zpětné vazby na náš servis. Její význam se posílil zejména v době, kdy jsme v Pultar a partneři začali rozdělovat kompetence dle odborností jednotlivých členů týmu. Ve chvíli, kdy na klientových potřebách již nepracoval jen jeden člověk, který do té doby měl všechno o klientovi v hlavě, je potřeba zpětné vazby nanejvýš potřebná. Klient si za službu PREMIUM platí.

Já zastávám názor, že pokud za něco platím peníze, mělo by být dobrým zvykem mít možnost vyjádřit svou úrověň spokojenosti. Velké společnosti v různých odvětvích služeb mají svá call centra, kde anonymní lidé volají klientům a strojovým hlasem s naučenými frázemi vytvářejí dojem zájmu o zpětnou vazbu. Sám jsem takovým klientem. Bohužel většinou mám dojem, že rozhovor je veden spíše proto, aby bylo povinnosti učiněno zadost. Kolikrát také přemýšlím, jestli jsem hovořil ještě s člověkem a nebo již na mě hovořila nějaká umělá inteligence. Často to splývá.

Proto u nás v Pultar a partneři projednáváme všechny záležitosti týkající se spokojenosti klienta osobně. K tomu slouží právě výroční schůzka. Bezprostřední zpětná vazba, hezky z očí do očí. Je to trochu vystoupení z pomyslné komfortní zóny. Obecně přímé sdělování názoru někomu na něco se v našich končinách moc nenosí. Ještě tak za zády a anonymně. My se zpětné vazby nebojíme. Vlastně díky ní jsme v roce 2015 servisní službu založili. Již tenkrát nám totiž klienti na osobních schůzkách říkali: „Takový servis jsme ještě nikde nezažili. To přece nemůžete tolik služeb dělat zadarmo.“ Hlavně klienti říkali, že co je zadarmo, bývá podezřelé. Tak vlastně vznikly první balíčky služeb, které se v čase proměnily do dnešní podoby služby PREMIUM.

Pokaždé, když se blíží výroční schůzka, mi v hlavě naskakuje řada otázek. Odvedli jsme dobrou práci? Budem klient spokojený? Bude s námi chtít spolupracovat i další rok? Co nového budeme do služby zařazovat, aby byla ještě dokonalejší?

Díky informačnímu systému CRM máme informace, kolik a jaké práce jsme klientovi během roku poskytli, jaké starosti jsme mu odbavili a jak jsme pečovali o jeho konkrétní produkty.

Tyto práce však většinou probíhají neveřejně, klient o nich zpravidla neví, dozvídá se pouze výstupy. I to je důvod proč s námi klienti spolupracují. Mají pohodu a klid. Na nás potom je, abychom na výroční schůzce předložili účty a ukázali, kolik té práce celý rok běželo aniž bychom o tom klienta neustále informovali. Ukazujeme mu pořádek v jeho elektronickém šanonu, kde jsou všechny jeho smlouvy a plány uspořádány. Ukazujeme mu přehled jeho finančního majetku a jak se v čase vyvíjí. Společně aktualizujeme jeho údaje v CRM.

A pokud je klient s naší prací spokojený a plácneme si i na další rok, tak potom aktualizujeme i jeho osobní cíle ve finančním a investičním plánu a stanovíme si další kroky, které budeme postupně realizovat.

Skládání účtů je důležité pro budování vzájemné důvěry. Celá výroční schůzka trvá zhruba dvě hodiny. Její výstupy jsou klíčové pro další rozvoj služby PREMIUM a také celé společnosti Pultar a partneři.

Pokud chcete vědět, jak služba PREMIUM funguje, jak vypadá celý rok spolupráce, ozvěte se mi. Rád Vám na nezávazné schůzce náš servis představím.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Pultar | Pultar a partneři s.r.o.

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Chcete vědět více o službě Premium? Ozvěte se mi.

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.