FB Pixel
Skip to content Skip to footer

Bodové ohodnocení bolestného v roce 2022: Dopravní nehody a pracovní úrazy

Bodové ohodnocení bolestného po dopravní nehodě vychází z Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a výpočet tohoto nároku se každý rok mění v závislosti na hodnotě jednoho bodu bolestného, která je aktuálně stanovena na 378,39 Kč. Od čeho se odvíjí a jak je tomu u pracovních úrazů?

Bolestné po autonehodě

Bolestné po dopravní nehodě může uplatnit poškozený řidič, spolujezdec, cyklista, ale také třeba zraněný chodec. Odškodnění bolestivého stavu, určité míry nepohodlí, stresu či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou je řešeno finanční náhradou a vychází ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně z § 2958:

„Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“

Na rozdíl od ztížení společenského uplatnění nemusíme při uplatňování tohoto nároku čekat na ustálení zdravotního stavu, ale můžeme kompenzaci požadovat například již po provedeném ošetření, lékařském zákroku nebo operaci – hovoří se o době, kdy dojde k takzvané stabilizaci bolesti.

Bolestné můžeme nárokovat opakovaně, pokud náš zdravotní stav vyžaduje další léčbu, při které nárok na bolestné vzniká.

Pojistné plnění za bolestné po nezaviněné dopravní nehodě je hrazeno z povinného ručení viníka nehody a je jedním z nejčastěji uplatňovaných nároků.

Co je bolestné?

Pojmem bolestné označujeme náhradu za vytrpěnou bolest při újmě na zdraví, která spočívá zejména v tělesném a výjimečněji také duševním utrpení. Další informace naleznete v článku Co je bolestné a jak se počítá nebo Hodnota bodu bolestného 2021.

Výpočet bolestného na základě metodiky Nejvyššího soudu

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví přiřazuje různým typům zranění konkrétní počet bodů, které je po sečtení nutno vynásobit hodnotou jednoho bodu bolestného.

Hodnotu bodu bolestného pak doporučujeme odvozovat od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok/vznikla bolest. Zjednodušeně hovoříme o průměrné mzdě za předcházející rok.

Hodnota bodu bolestného 2022

Hodnota bodu bolestného pro rok 2022 je stanovena na 378,39 Kč. Jedná se o jedno procento z průměrné mzdy za rok 2021, která činila 37 839 Kč.

Bolestné body 2022: ukázka z praxe

Paní Dana byla sražena na přechodu řidičem osobního automobilu a utrpěla několik zranění, která si vyžádala komplikovanou léčbu.

BODY BOLESTNÉHO DLE METODIKY:

  • S900 Zhmoždění kotníku: 15
  • S2230 Zlomenina žebra: 20
  • S3207 Roztříštěná zlomenina bederního obratle: 150
  • S570 Drtivé poranění lokte: 200
  • S771 Drtivé poranění kyčle: 300

Paní Dana obdržela za bolestné 259 197 Kč. Jednalo se o součet bodů vynásobený hodnotou jednoho bodu bolestného. Tedy 685 × 378,39 Kč = 259 197 Kč.

Bolestné body: tabulka 2022–2018

Zajímá vás, jak se hodnota bodu bolestného vyvíjela v čase? Pravidelně pro vás připravujeme tabulku s pětiletým přehledem.

Rok Hodnota 1 bodu bolestného
2022 378,39 Kč
2021 356,11 Kč
2020 341,25 Kč
2019 318,85 Kč
2018 295,04 

Nezapomeňte, že…

Bolest může vznikat jak při samotné újmě na zdraví, tak při léčení nebo odstraňování jejích následků.

Bodové ohodnocení úrazu při výkonu práce

Bolestné při pracovním úrazu v roce 2022 se bude počítat odlišným způsobem. Při odškodňování pracovních úrazů vycházíme z nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které stanoví hodnotu jednoho bodu bolestného na 250 Kč.

V příloze 1 tohoto nařízení pak nalezneme počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená pracovním úrazem, jejichž součet budeme hodnotou bodu bolestného násobit.

Lékařský posudek o bolestném aneb kdo určuje výši bolestného?

Posudek o bolestném nejčastěji vystavuje ošetřující lékař, který k tomu využije formulář pojišťovny. Na základě lékařských zpráv může tento nárok vyčíslit i lékař pojišťovny. Poškozeným však doporučujeme, aby si posudek o bolestném nechali vypracovat od specializovaného znalce, který se těmto úkonům věnuje.

Z naší praxe víme, že lékaři mohou zapomenout na některé náležitosti, které odškodnění za bolestné zvyšují. Jedná se například o úpravu (zvýšení) náhrady, k níž může dojít v závislosti na komplikovanosti zdravotního stavu, který vyžaduje náročnější způsob léčby.

Při revizích pojistného plnění se také setkáme s případy, kdy ošetřující lékař nezahrne do formuláře všechna zranění nebo operační výkony.

Problém může být ale i opačného rázu, kdy lékař bolestné (nejspíše opět z neznalosti) nadhodnotí, ale v případě sporu pak není schopen vyčíslení obhájit.

Potřebujete s uplatněním nároku na bolestné pomoc? Neváhejte se na nás obrátit, zajistíme vám maximální plnění.

Mgr. Lenka Šimková, Mgr. Ondřej Rejman

Na koho se obrátit

Zaujal vás tento článek? Neváhejte nás kontaktovat

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.

   

Budeme i vaším majákem ve světě financí

Vložením svého e-mailu se přihlásíte k odběru novinek nejen ze světa financí a investic.